X o ş G ə l d i n
یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
S ə H m A n
Political Boundaries Are Not The Boundaries Of Separation
یکشنبه 11 مرداد 1394 ::
+0 Bəyənmə

                                       araghiyat.jpg

عرق آویشن
 مقوی بدن ومعده _تقویت بینایی _ ضد نفخ _ ضد تشنج _ ضد صرع _ رفع تشویش _ درمان سرفه _ تنگی تنفس _ درد مفاصل _ سیاتیک _ نقرس خونریزی های رحمی _ ترشحات رحمی _ کوفتگی عضلات _ رقیق کردن خون 

عرق اسپست (یونجه ) 
اسپست سرشار از از ویتامین K,D,C,Aمی باشد.تقویت اعصاب _ مقوی چاق کننده و تصفیه کننده خون 

عرق اسطو خدوس ( لاوند )
 مقوی اعصاب و خستگی های روحی _ درد عضلات _ سرفه وآسم 

عرق بومادران 
درمان ضعف عضله قلب ( میو کاردیت) احساس گرفتگی و درد ناحیهقلب (آنژین دوپوتارین ) _ خواب رفتن دست ها _ خون روی _اختلالات قاعدگی 


عرق بید
 اثر قاطع ولی کتد بر تب های مداوم دارد _ خواب آور _آرام بخش _تب بر _مدر 

عرق بید مشک 
تقویت قلب وملین و تقویت کننده معده واثر آرام بخش دارد . 

عرق بابونه 
مقوی معده _ باد شکن _ اشتها آور _ هضم کننده غذا _ صفرا بر _ قاعده آور و التیام دهنده_ آرام بخش اعصاب است واثر ضد تشنج و ضد عفونی کننده دارد . 

عرق بادرنجویه
 آرام بخش _ ضد تشنج _ مقوی قلب واعصاب _ ضد قولنج وهیستری 

عرق پونه 
بادشکن _ ضد نفخ _خلط آور _ مفید برای سیاه سرفه _ آسم _ سرفه را آرام وخروج خلط را تسهیل می کند .اثر محرک بر روی ترشحات معده دارد . 

عرق تارونه 
از غلاف پوستی خرما گرفته می شود . بسیار آرام بخش ومسکن اعصاب و خواب آور است. برای رماتیسم _ درد مفاصل بسیار مفید است . 

عرق چهل گیاه 
تقویت معده _هضم غذا _ تقویت اعصاب _ مسکن درد های ماهانه خانم ها ودارای اثر آرام بخش است . 

عرق خارشتر 
مدر قوی _ تصفیه خون وکبد _ شستشوی کلیه ها و مفید برای سنگ کلیه ومثانه 

عرق رازیانه 
زیاد کننده ی شیر مادران_ قاعده آور _ اشتها آور _ دافع سنگ کلیه _ مفید برای درد های پهلو تخلیه رحم

عرق زنیان 
ضد نفخ و باد شکن بسیار قوی _رفع سموم بدن _ تب بر _ قاعده آور _ مفید برای هضم غذا _ درمان لاغری شدید 

عرق زیره
 ضد چاقی است _ هضم کننده غذا _ باد شکن _ زیاد کننده شیر مادران _ رفع ناراحتی های روده 

عرق سیر
 ضد عفونی کننده _ ضد باکتری _ هضم کننده غذا _ کم کننده فشار خون 

عرق سنبل الطیب 
رفع تشنج _ تحرکات عصبی _ اسپاسم _ دلهره _میگرن _ ورم طحال 

عرق شاتره 
تصفیه کننده خون _صفرابر _ اشتها آور _تصفیه کننده کبد وضد یرقان _ رفع خارش بدن 

عرق شوید
 پایین آورنده چربی خون ومقوی معده _هضم غذا 

عرق شنبلیله
 مفید برای بیماری های قند _مفید برای مسلولین واشخاص ضعیف ولاغر _پایین آورنده فشار خون _بادشکن 

عرق کاسنی
 تب بر _ بیماری های کبد وکلیوی _ بیماری های اعصاب _ ضد کلسترول _ تصفیه کننده خون _ ضد یرقان

آویشن

 تقویت معده وکبد-نفخ شکم -عفونتهای روده-حالت تهوع واستفراغ- 

استقدوس 
مقوی قلب واعصاب-آ سم-سرگیجه-میگرن-دردمفاصل-نقرس-نزله- 

اسفرزه

 اسهال خونی وساده-التهاب کلیه ومثانه-خلط آور-یبوست های مقاوم- 

افتیمون

 ارامبخش-سوداوبلغم-لرزش های عصبی- 

افسنتین 
خلط آور-صفرا-پاک کننده سینه و ریه-مقوی بدن-معرق-مدربول وحیض - 

انقوزه 

 ضدقولنج-بادشکن-ضدتشنج-ضدآسم- 

اکلیل کوهی

 طپش قلب -آسم-ورم کلیه-صفرا- یرقان-نارسایی کبد- 

اکالیپتوس 

ضدعفونی کننده مجاری تنفسی -خلط آور-معالج زکام- 

انیسون 

سو هاضمه-بازکننده برونشها-ضدخفقان-ضد نفخ-بیماریهای زنانگی- 

بابونه

 سردردهای عصبی-اشتهاآور-صفرابر-ضدکرم-ضدعفونی روده- 

بادرنجیوبه 
تقویت قلب واعصاب-نشاط آور-استفراغ دوره بارداری-چنگ زدگی معده- 

بارهنگ

 نرم کننده سینه-بیماریهای کلیه ومثانه-تصفیه کننده خون- 

سنا

 مسهل-ملین-تخلیه سموم روده-یبوست های حادومزمن- 

مورد

 بیماریهای پوستی-شوره سر-رفع بدبویی عرق بدن- 

بومادران 
مقوی قلب واعصاب-بواسیر خونی - نارا حتی های زنانگی-دل درد - 

بهار نارنج 
اختلالات عصبی-طپش قلب-سردردوبیخوابی- 

بهدانه 
درمان خشکی سینه وگلو-گرفتگی صدا- 

ترنجبین 
زردی -گرمی-سرخک-مخملک-تسکین عطش- 

تخم گشنیز 
سوهاضمه-مقوی معد ه-بوی بددهان- 

تخم شنبلیله 
کم خونی-قند خون-چربی خون-محرک اشتها- 

ثعلب 
تشنج-خلط آ ور-ورم کلیه-تورم روده ها - 

چهارتخمه 
گلودردوسرفه-اسهال ساده کودکان- 

چهارگل

 سرماخوردگی-برونشیت-زکام-ناراحتی های تنفسی- 

خاکشیر 
اوریون-تب بر-ملین-صفرابر-اشتهاآور-رفع عطش- 

خرفه

 خونریزی سینه-کرم کدو- دردمثانه-سنگ کلیه-زخم روده- 

رازیانه 

 اشتهاآور-ضدنفخ-ازدیاد شیر-تنظیم قاعدگی- 

ریوند 
تقویت کبد-صفرا بر-درد کلیه-ضد تب-ضد نفخ- 

زرشک 
صفرابر-تصفیه کننده خون-رفع فشا خون-تقویت کبد- 

زوفا 
بادشکن- آسم-سرفه-ورم ریه- 

سداب

 بواسیر-ضددردهای قولنجی وزنانه- 

سعد 
اعصاب-حافظه- مقوی معده-تقویت لثه- 

سماق 
صفرا بر-حالت تهوع-خونریزی سینه- اسهال مزمن- 

سنبل الطیب 
تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-سردرد-سکسکه- 

سیاهدانه

 ازدیاد شیر-بادشکن-نارسایی طحال-عطسه- 

شاتره

 مقوی معده-مدر-صفرابر-محرک اشتها- 

شیر خشت 
ملین-سرفه-سرخک-زردی-تب بر- 

شیرین بیان

 زخم معده و اثنی عشر- ملین مزاج-تنگی نفس-سرما خوردگی- 

شکر تغار 
ملین-سرفه-خشکی گلو- 

عا قرقرها

 لکنت زبان-لغوه-فلج-رعشه-صرع- 

عناب

 ملین-زکام-برونشیت-تصفیه خون-فشار خون- خنکی مزاج- 

فوفل 
قابض-تقویت لثه- امراض دهان-سستی کمر-مقوی قلب- 

فلوس 
ملین-پاک کننده سموم روده-برفک وافت دهان- 

قراقات

 فشار خون-اوره-مرض قند-تصفیه خون- 

قرنفل 
مقوی قلب-معده-اعصاب-گوا رش-وسواس-بد بویی دهان- 

کاسنی 
تقویت کبد- پاک کننده مجاری ادراری-تب بر- 

گیاه دارویی «کاسنی» نقش مهمی در درمان سنگ های صفراوی و کلیوی دارد.

کاکل ذرت 
سنگ کلیه -مثانه-صفرا-التهابات نقرس ومفاصل- 

کتیرا 
نرم کننده پوست دست وصورت-موخوره- 

کندر 
مقوی قلب-حافظه-صاف شدن صدا-ضد خلط خونی- 

گل بنفشه

 سینه درد- سرفه-تب بر-ملین-سرخک- حصبه-آرامبخش- 

گل ختمی 
گرفتگی صدا-خلط آور-ورم حنجره-سرما خوردگی - 

گل گاوزبان 

تقویت قلب-اعصاب-بیخوابی-نشاط آور- 

گل همیشه بهار

 کشنده کرمهای دستگاه گوارش-غلظت خون-اسهال-صفرا- 

مرزنجوش 
اعصاب-تنگی نفس- زکام-لرزش اعضا-دردشقیقه-میگرن- 

مریم گلی 
دردمفاصل-تشنج-قند خون-چربی-فشارخون-بیماریهای زنانه- 

نعنا 
مقوی معده واعصاب-ضد تهوع-سوهاضمه-

 زیره

مصرف زیره برای برطرف کردن سوءهاضمه مفید است 

زیره قابض، خشک کننده و ضد تشنج است و برای برطرف کردن بیماری صرع و سوءهاضمه مفید است. 
همچنین در دفع گاز معده موثر و عرق آور است و برای رفع برونشیت از دم کرده زیره می‌توان استفاده کرد.


خاکشیر

سنگ کلیه را دفع می‌کند 

برای دفع سنگ کلیه می توان خارشتر، ‌خاکشیر و ترنجبین را با هم مخلوط کرده و صبح ناشتا خورد. 
خاکشیر التیام دهنده زخم و جراحات، همچنین ادرار آور و تب بر است. 
خاکشیر التهاب کلیه را برطرف کرده و صدا را باز می کند. 
برای از بین بردن کهیر و التهابات پوستی از خاکشیر استفاده کنید. 

انگور

خاصیت ضد سرطان و ضد عفونی کننده دارد 

انگور میوه‌ای است حاوی ویتامین‌های آ، ب و ث که مقادیری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و آلبومین نیز دارد. 
امروزه در درمان به روش‌های طبیعی از رژیم‌های مختلف انگور استفاده می‌شود. 
این میوه همچنین برای درمان یبوست، عوارض رماتیسم، کم خونی و حتی پیشگیری از ابتلا به سرطان سودمند است. 
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که این میوه در پیشگیری از سرطان‌هایی همچون سرطان پروستات، سرطان ریه، سرطان کبد و سرطان سینه موثر است. 

ریحان
مصرف ریحان در تسکین سردرد و تنگی نفس موثراست 
مصرف ریحان در تسکین سردرد و میگرن و نیز در درمان سرفه و تنگی نفس موثراست. 
طبیعت این گیاه گرم و خشک ‌می باشد و خواص درمانی آن مقوی، محرک و بادشکن است و به هاضمه کمک می‌کند، علاوه براین تب بر، آرام کننده و ضد اسپاسم است. 

شلغم
عصاره شلغم و پیازبرای درمان سرماخوردگی و گلودرد بسیارموثر است 
شلغم یکی از پاک‌کننده‌ها و سازنده‌های خون است و چنان که گفته شد، املاح کلسیم و منیزیم موجود در آن موجب جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان می‌شود. همچنین شوره محتوی در آن باعث تصفیه خون و دفاع بدن در برابر بیماری‌های عفونی می‌شود. 


نعناع و دارچین
عطر نعناع و دارچین برای پیشگیری از خواب آلودگی و احساس آرامش 
نعناع اضطراب و نگرانی را کاهش و مخلوط نعناع و دارچین، آگاهی را افزایش می دهد. 
استنشاق بوی این گیاهان به طور مداوم در زمان رانندگی های طولانی مدت، باعث می شود آمار حوادث رانندگی و قربانیان این وقایع کاهش یابد.






آچار سؤزلر : دارویی, بیتگی, گیاهی, ساغلیق, بهداشت, سلامتی, عرقیات, درمان, Bitgi,

بؤلوم : ساغلیق
یارپاق لار :