X o ş G ə l d i n
یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
S ə H m A n
Political Boundaries Are Not The Boundaries Of Separation
پنجشنبه 2 مهر 1394 ::
+0 Bəyənmə


چـــــون مرا دیدی به عشقت مبــــتلا ،رفتی ، بــــــرو
 
چـــــــون ندانستی که میخواهم تورا ،رفتی ، بــــــرو
 
نـــــــــــه خداحافظ به من گفتی و نه کـــــــــــردی ودا
 
وز بـــــــرم بیگانه وار ای آشـــــــــنا ،رفتی ، بـــــــــرو


       


بؤلوم : اوغلان قیز
یارپاق لار :