X o ş G ə l d i n
یولداش لار
     
سایغاج
rss feed
S ə H m A n
Political Boundaries Are Not The Boundaries Of Separation
دوشنبه 13 مهر 1394 ::
+0 Bəyənmə


_ با آدمهای سالم و رک و صادق ،احساس راحتی و امنیت خاطر میکنیم چون حرفشان را به شکلی که هست میزنند یا با رفتارشان واقعیتها را بیان میکنند و ما هم از جایگاه خود در رابطه با آنها مطلع هستیم ولی اشخاص خوددار نگران آن هستند که بگویند کی هستند ، چه میخواهند و چه احساسی دارند اینها قابل اعتماد نیستند.

 

 _ اگر بتوانیم "نه" بگوییم میتوانیم به خوبیها نیز آری بگوییم در آن موقع مردم نه گفتن و آری گفتن ما را جدی میگیرند.و میتوانیم کنترل خود رو در دست بگیریم.

 

 _ هر چه مهرورزی و احترام به خویشتن را فرا بگیریم بیشتر جذب کسانی میشویم که ما را دوست دارند و به ما احترام میگذارند و ما نیز متقابلا میتوانیم دوستشان بداریم و به آنها احترام بگداریم.

 

  _ همه از مصاحبت افراد صریح خشنود میشویم .هرگز مجبور نیستیم حدس بزنیم که واقعا چه می اندیشند و یا چه احساس میکنند چون راجع به افکار خود صادق هستند و احساس خود را با صراحت بیان میکنند.

 

 _ حتی در بدترین روزهایمان نیز میتوانیم نکته ای پیدا کنیم ، کاری که بدرستی انجام داده ایم که باعث امیدواریمان شود.

 

 _ نیازمان به راحتی، مهر ، تفاهم ، دوستی ، نوازش سالم.ما به نیروی مثبت ، کسیکه به ما گوش دهد و دل بسپارد احتیاج داریم . به خاطر این نیازها ضعیف نیستیم این نیازها و قدم در راه برطرف کردن آنها از ما انسانهایی سالم میسازد.

 

 _ سایبانی را اطراف خود مجسم کنید که شما را در عشق ، راحتی و محافظت پوشانده است و هیچ خطر یا نیروی منفی نمیتواند از آن عبور کند. و تنها نیروهای مثبت و خوبیها میتوانند از آن عبور کنند.

 

 _ گاهی پس از شروع روند بهبودی چنین بنظر میرسد که همه چیز در زندگیمان بدتر شده است این موضوع ، موقتی و قسمت معمولی التیام و بهبودی است در این حال در جهت بهبودی تلاش کنید و آن روند معکوس خواهد شد. در این هنگام زیر بنای وجودمان محکم تر خواهد شد.

 

 _ آیا کاری هست که حقیقتا نمیخواهید انجام دهید ، کاریکه با طینت شما سازگار نیست اما سعی میکنید خود را بخاطر "پول" مجبور به آن کنید.چنین کاری فایده ای ندارد. خودمان را بیچاره میکنیم و پول حاصله نیز به هدر میرود.

 

   

"امروز آنچه را که میخواهم به خدا میگویم و به پاسخ خداوند گوش میسپارم و به خاطر خواهم داشت که میتوانم به خدا اعتماد کنم "           


آچار سؤزلر : روانشناسی, رهایی, خودسازی, خودشناسی, موفقیت, روابط, جملات موفقیت,

بؤلوم : ساغلیق
یارپاق لار :